Lektiehjælp i engelsk giver trygge rammer

Frygten for fejl

Engelskundervisningen i både folkeskolen og på gymnasiet er ofte præget af en ekstrem stor usikkerhed hos mange børn og unge. I mange år og i mange undervisningsrum har der i højere grad været fokus på grammatisk korrekt engelsk og den røde streg i opgaveafleveringerne, og undervisningen har i mindre grad handlet om blot at kunne begå sig på engelsk og besidde kommunikative kompetencer. Det faktum, kombineret med børn og unges frygt for at begå fejl og være til grin, har gjort, at mange børn og unge ikke tør række fingeren op i engelskundervisningen. Det er noget, som vil risikere at påvirke dem resten af deres liv, fordi det forventes af det globale samfund i dag, at man kan kommunikere på engelsk - men hvis du ikke tør at tale engelsk, så lærer du heller ikke sproget.

Hensyn til enkelte barn

Ude på skolerne er der ofte ikke tid til at tage hensyn til hver enkelt elevs behov hele tiden i en klasse med 24 børn eller unge, og det er derfor svært at få vendt skuden, hvis man først er blevet usikker på sine egne engelskkompetencer. Hvis man er nået derud, hvor man føler, at man har opgivet at lære engelsk, eller selv hvis man bare så småt er på vej i den retning, så kan det være relevant at overveje lektiehjælp i engelsk.

Lektiehjælp som det trygge læringsrum

Lektiehjælp i engelsk foregår altid på tomandshånd, hvilket gør det meget mere trygt at kommunikere. Hvis man udtaler et ord forkert, eller sammensætter en sætninger grammatisk ukorrekt, så er der ikke nogen potentielle ydmygelser på vej. Hvis man først er blevet usikker på sig selv, så er det ligegyldigt, om man går i en klasse, hvor der grines vil fejl, eller i en klasse, hvor alle behandler hinanden med respekt, så vil frygten altid være der. Ved 1-1 lektiehjælp kan man både få styrket sine engelskkompetencer, udvikle en større selvtillid i forhold til faget og tilegne sig strategier, som kan bruges længe efter endt lektiehjælp og i mange andre sprogfag end blot engelsk.

En god lektiehjælper i engelsk sikrer, at man får lyst til at deltage aktivt i skolens eller gymnasiets engelskundervisning, samt at man får mod på og lyst til at tale med mennesker fra andre lande og kulturer ude i det virkelige liv.